top of page

Aaj ki disha mein

aj ki disha me chaala yu hi akela
is jaham me tu aya hai jaye ga akela
is chakra vyu ki bhati tu na jaane
lahu lahu lahu bahe tera...

Humne thi padhi wo panchtatra
kalyug ka hai naya puraan
bandu sadhu ke lahu se latpat
Arjun kyu dhoondhe krishan muraar...

kitne tu baand khaaega, kitna lahu bahaega
kitne tu baand kaaega, kitna lahu bahaega
girja sharan me tu iski, jannat yahi dilaege
girja sharan me tu iski, jannat yahi dilaega

bottom of page